เชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ​