บางทีวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยอยากลุกจากเตียง
(有时候的周日让人不想从床上爬起来) ​